Våra tjänster

  • Hem
  • /
  • Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med att...

  • Eliminerar bakterier
  • Bekämpar Mögel
  • Renar luften
  • Minska kostnader

Välkommen till ett nytt och mer miljövänligt sätt att vidmakthålla en hög hygienisk standard genom att eliminera bakterier, virus, mögel och andra oönskade mikroorganismer samt dålig lukt.

På svenska sjukhus drabbas idag 4,7 % av alla patienter av vårdrelaterade infektioner (VRI). 1500 av dessa dör varje år. Kostnaderna till följd av VRI uppgår till tre miljarder svenska kronor. En bättre, renare och mer antibakteriell miljö skulle kraftigt reducera VRI och därmed spara liv och pengar. Bactless kan göra det möjligt.

Hemligheten bakom våra mycket goda resultat är ACT Solution som gör ytor självdesinfekterande i minst 12 månader.

ACT Solutions viktigaste komponent, ACT CleanCoat®, använder kraften i Titaniumdioxid för att starta en fotokatalytisk reaktion med syret i luften som, när den aktiveras av vanligt ljus, effektivt eliminerar alla biologiska mikrober.

Tekniken kan appliceras på alla typer av ytor och användas för personlig hygien i stället för handsprit. Genom att applicera ACT Hand Protect och ACT Hand Protect Soap blir dina händer och din hud desinfekterade och skyddade i minst tre timmar.

(källa om VRI: SKL)

 

 

Om du någonsin glömt en pizza eller ett äpple i kylen, vet du vad mögel är. Mikroorganismer finns så gott som överallt såväl inomhus som utomhus och kan vara skadliga för både människor och byggnader.

För människor finns det stor risk för obehag som irritation av näsa och hals, huvudvärk och hudreaktioner.
För byggnader är mögel skadligt då mögel fungerar som en biologisk nedbrytningsprocess i naturen

Bactless tillhandahåller lösningar som stoppar sporerna att växa och dödar mögel på den behandlade ytan.

Våra lösningar minskar luftburna mögelsporer innan de bosätter sig och växer till en fullt utvecklad organism. Den sönderdelar organiska föreningar, som t.ex. mögel, genom fotokatalys och konverterar sporer och organiskt material till vatten och koldioxid.

Bactless levererar en världsledande behandling av inomhusluft och yta med en unik lösning som bekämpar och skyddar mot luftföroreningar inomhus, såsom bakterier, virus och mögel. Den aktiva ingrediensen är titandioxid (nano-TiO2). TiO2 är en välkänd katalysator som startar en process för att bryta ner föroreningar när de aktiveras av ljus – en fotokatalytisk reaktion.
Eftersom ultrafina titandioxid Complex är en katalysator och inte en del av reaktionen, fungerar den dag efter dag, månad efter månad.

Förutom att eliminera riskerna för organiska föroreningar gör vår lösning det svårare för smuts och fett att få fotfäste. Detta gör att städningen fortsättningsvis endast behöver fokusera på den synliga smutsen. Användandet av klor och andra giftiga kemikalier kan nu höra till det förflutna.

Tack vare ACT ECA Systemet effektiviserar ni er städning och förbättrar samtidigt arbetsmiljön för de som städar. Det är ett faktum att företag som använder våra produkter minskar sina kostnader för rengöring och arbetsintensitet med upp till 70 %.

Sex steg som vi gärna vill förklara mer...

1

Förebyggande test

Mätningar och identifiering av
kritiska områden.

2

Vårt resultat

Vi presenterar en rapport och ger rekommendationer.

3

Nollställning

En mycket noggrann rengöring och mätning av gränsvärden

4

Beläggning

Elektrostatisk beläggning & verifiering.

5

Utbildning

Vi inför nya rengöringsrutiner.

6

Hygienkontroll

Kvartalsundersökning av handledare från Bactless och ACT.Global