Våra tjänster

  • Hem
  • /
  • Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med att...

  • ta bort mögel
  • skydda byggnader
  • säkra inomhusmiljön
  • minska allergier

Om du någonsin glömt en pizza eller ett äpple i kylen, vet du vad mögel är. Mikroorganismer finns så gott som överallt såväl inomhus som utomhus. Förutom den smaklösa lukten och den biologiska nedbrytningen av trä, torra väggar och injektering,  finns det en stor risk för obehag som konjunktival irritation av näsa och hals, huvudvärk och allergisk hudreaktion.

Bactless AB tillhandahåller lösningar som stoppar sporerna att växa och dödar mögel på den behandlade ytan.

 

 

Mögel är inte bara ett hot mot människor det är också en nedbrytningsprocess i naturen. Det är dessutom ett hot mot byggnader.  Vår lösning minskar luftburna mögelsporer innan de bosätter sig och växer till en fullt utvecklad organism. Den sönderdelar organiska föreningar, som t.ex mögel, genom fotokatalys och konverterar sporer och organiskt material till vatten och koldioxid.

ACT CleanCoat® är en osynlig, luktfri och giftfri beläggning som tar bort luftföroreningar som bakterier, virus och mögel som ofta transporteras genom omgivande luft.

Bactless AB levererar en världsledande behandling av inomhusluft och yta med en unik lösning som bekämpar och skyddar mot luftföroreningar inomhus, såsom bakterier, virus och mögel. Den aktiva ingrediensen är titan dioxid (nano-TiO2). TiO2 är en välkänd katalysator som startar en process för att bryta ner föroreningar när de aktiveras av ljus – en fotokatalytisk reaktion.

Eftersom ultrafina titandioxid Complex är en katalysator och inte en del av reaktionen, fungerar den dag efter dag, månad efter månad.

ACT CleanCoat® förhindrar smuts från att fastna på ytor och gör det också lättare att rengöra era lokaler. Det är ett faktum att företag som använder våra produkter minskar sina kostnader för rengöring  och arbetsintensitet med upp till 70%.

ACT CleanCoat® är garanterat effektivt och arbetar kontinuerligt under minst 12 månader. Detta innebär att bakterier, virus aldrig får en chans att växa på behandlade ytor.

Sex steg som vi gärna vill förklara mer...

1

Förebyggande test

Mätningar och identifiering av
kritiska områden.

2

Vårt resultat

Vi presenterar en rapport och ger rekommendationer.

3

Nollställning

En mycket noggrann rengöring och mätning av gränsvärden

4

Beläggning

Elektrostatisk beläggning & verifiering.

5

Utbildning

Vi inför nya rengöringsrutiner.

6

Hygienkontroll

Kvartalsundersökning av handledare från Bactless AB