14
feb

NY INNOVATION FÖR ATT MINSKA VÅRDRELATERADE INFEKTIONER

 

STOCKHOLM
Vårdrelaterade infektioner är fortsatt ett problem i svensk hälso- och sjukvård. Nya innovativa lösningar kan dock komma att avsevärt förbättra statistiken, spara pengar och rädda liv. ACT.Global är nominerade till priset för årets innovation inom hållbar sjukvård.

Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Trots att frågan har uppmärksammats under flera år och landstingen bedriver ett systematiskt arbete minskar inte förekomsten. I Sveriges Kommuner och Landstings mätning för 2017 ökar de vårdrelaterade infektionerna i 17 av Sveriges 22 landsting och regioner.
En vårdrelaterad infektion uppstår på grund av oönskade mikroorganismer, som ständigt finns i våra miljöer både på ytor och i luften. Bakterier och virus riskerar att enkelt spridas mellan patienter, eller mellan vårdare och patient, antingen genom direkt kontakt eller indirekt i form av olika redskap eller ytor som exempelvis en toalett. Personer som vårdas på sjukhus är oftast extra känsliga för infektioner på grund av nedsatt immunförsvar och drabbas hårdare av smittspridning än andra grupper i samhället.

VRI drabbar många och kostar mycket
Sveriges kommuner och landsting uppskattar att vårdrelaterade infektioner årligen orsakar 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6,5 miljarder svenska kronor. Även om många fall är oundvikliga visar studier att åtminstone 20–30 procent av de vårdrelaterade infektionerna kan undvikas och skulle spara sjukvården resurser på över två miljarder kronor.

Pengarna är inte ens det största problemet. Värst är det för de 65 000 patienter i Sverige som varje år drabbas och vårdas för vårdrelaterade infektioner. Av dessa är det dessutom 1500 personer som dör. Det är en siffra som kan jämföras med antal döda i trafiken som för 2017 uppgick till 254. Det dör alltså nära sex gånger så många i vårdrelaterade infektioner som i trafikolyckor. Om vi skulle minska de vårdrelaterade infektionerna i svensk sjukvård med Sveriges Kommuner och Landstings uppskattade 30 procent skulle vi alltså kunna rädda 450 människoliv om året.

Lösningen enligt Sveriges kommuner och landsting handlar främst om att skapa och framförallt efterfölja noggranna hygienrutiner. Det är genom städning och personlig hygien som den stora skillnaden kan uppnås. En bättre, renare och mer antibakteriell miljö, det vill säga mer fri från oönskade mikroorganismer, skulle kraftigt reducera vårdrelaterade infektioner och därmed spara liv och pengar. Frågan är; hur gör vi?

Nya lösningar ger nya möjligheter
Utvecklingen går framåt och ny teknik kommer med nya lösningar för hur hygienen kan förbättras. En av dessa lösningar är ACT Solution. Med sina banbrytande tjänster och produkter skapar företaget ACT.Global långtidsverkande antibakteriella miljöer som aktivt bekämpar bakterier, virus, mögel och andra oönskade mikroorganismer.

–Det är en innovativ lösning som sätter en ny hygienisk standard, Säger Peter Arvell, VD, ACT.Global Sweden AB.

Företaget är nu nominerade till årets innovation inom hållbar sjukvård under veckans konferens; Nordic conferens on sustainable healthcare i Stockholm.

–Det är naturligtvis viktigt att dettta uppmärksammas så vi kan börja hjälpa till att lösa problemen som finns i vården och andra områden av samhället,  Säger Peter Arvell

Grundbulten i ACT Solution är en ytbeläggning – ACTCleanCoat® – Som aktivt eliminerar mikroorganismer i dess direkta närhet. Efter att den installeras är beläggningen aktiv i minst tolv månader innan en ny installation behöver göras.

– Vår lösning desinficerar inte bara, utan har en långtidsverkande effekt. Det är det revolutionerande med den här tekniken, Säger Peter Arvell

Hemligheten bakom denna innovation är egentligen ingen hemlighet. Allt bygger nämligen på en naturlig reaktion som kallas fotokalytisk reaktion. När titandioxiden i ACTCleanCoat® aktiveras av ljus fungerar ämnet som en katalysator för att bryta ner föroreningar och mikroorganismer.

– Det innovativa i vår lösning är att vi nu gjort det möjligt för denna reaktion att uppstå även i miljöer utan UV-ljus. Det skapar enorma möjligheter att skapa dessa långtidsverkande, antibakteriella miljöerna, berättar Peter Arvell.

Text: André Lundquist
Redaktör Bactless
redaktionen@bactless.se